Dužina kanjona‚ nastalog vekovnom erozijom je 82km‚ sto je drugi kanjon po dužini u svetu‚ posle Kolorada. Dužina celog toka je 140km‚ od toga 30km u BiH. 

Wiki